foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Inspectoratul Școlar Județean Suceava urmărește realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative în şcoli, care să permită tinerilor absolvenţi o mai buna orientare într-o economie şi o societate bazată pe cunoaştere.

ISJ Suceava

Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. AristotelResurse umane

 

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 23 martie 2023

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ valabile de la nivelul județului Suceava, pentru anul școlar 2023-2024

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2023-2024, care nu au fost validate în Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Suceava din data de 23.03.2023 - afișat astăzi, 22.03.2023

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2023-2024, care au fost validate în Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Suceava din data de 23.03.2023 - afișat astăzi, 22.03.2023

 

Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2023 (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3.656/13.02.2023) – afișat astăzi, 16.03.2023

Programele valabile pentru concursul de titularizare din anul 2023 – afișat astăzi, 16.03.2023

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 15 martie 2023

Ședința de repartizare la nivel județean pentru cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicită completarea normei didactice/soluționarea restrângerii de activitate, începând cu 01.09.2023.

Lista rezultatelor obținute la inspecție specială la clasă sau probă practică de către cadrele didactice titulare înscrise la etapa de soluționare a reducerii de activitate prin completarea normei, sesiunea 2023

Lista rezultatelor obținute la inspecție specială la clasă sau probă practică de către cadrele didactice titulare înscrise la etapa de soluționare a reducerii de activitate prin transfer consimțit, sesiunea 2023.

 Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare înscrise la etapa de soluționare a reducerii de activitate prin transfer consimțit/ completare a normei didactice care vor susține inspecție specială la clasă sau probă practică în perioada 28 februarie-3 martie 2023 - afișat astăzi, 27.02.2023

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare/ angajate pe durata de viabilitate a postului, care în perioada 22-27 februarie 2023 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de completare a normei didactice de predare la nivelul județului Suceava, începând cu data de 01.09.2023 – afișat astăzi, 28 februarie 2023

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 22-27 februarie 2023 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de transferare a personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ de predare la nivelul județului Suceava, începând cu data de 01.09.2023 – afișat astăzi, 28 februarie 2023

Condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ valabile de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 21.02.2023

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2023-2024 - afișat astăzi, 21.02.2023

Lista cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2023 - afișat astăzi, 21.02.2023

 Tabel nominal cu rezultatele obţinute la inspecţiile speciale la clasă susținute, în perioada 25-27 ianuarie 2023, de către cadrele didactice titulare care au solicitat întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/ specializare/ specializări începând cu data de 01.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 24 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024 aprobată prin OME nr. 6218/09.11.2022 - afișat astăzi, 27.01.2023

FIŞA DE EVALUARE a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care au solicitat întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pe o unitate de învățământ/specializare/specializări începând cu data de 01.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 24 din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic de predare în anul școlar 2023-2024 aprobată prin OME nr. 6218/09.11.2022, repartizate pentru susţinerea inspecțiilor speciale la clasă în perioada 25-27 ianuarie 2023 - afișat astăzi, 20.01.2023

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023 – 2024 – afișat astăzi, 05.12.2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 6.218 din 09.11.2022, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023-2024– afișat astăzi, 29.11.2022

Cerere pentru completarea normei didactice de predare – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/ pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului/modificarea încadrării – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 931 din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/ modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2023 - 2024 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023 – afișat astăzi, 05.12.2022

Calculul mediei de departajare – afișat astăzi, 05.12.2022

 Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 05.12.2022

 Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023 – afișat astăzi, 05.12.2022

 Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/ mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 sau 2017 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor de cel puţin 5 (cinci) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022, 2021 sau 2020 – afișat astăzi, 05.12.2022

Cerere de încadrare, în anul şcolar 2023-2024, în sistemul de plata cu ora – afișat astăzi, 05.12.2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunt! Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de educatoare la nivelul unității de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Fălticeni - afișat astăzi 07.11.2022

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 31 august 2022

Rezultatele finale obținute de candidații înscriși la Testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 31 august 202

Anunț! Programarea ședințelor de repartizare a candidaților pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate valabile pentru anul școlar 2022-2023 – afișat astăzi, 31 august 2022

 Lista notelor initiale Concurs - suplinire calificată

Lista notelor initiale Testare - suplinire necalificată

Rezultatele obținute de către candidaţii care au susținut proba practică în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 - listă reactualizată afișată astăzi, 30 august 2022

Rezultatele obținute de către candidaţii care au susținut proba practică în cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava din data de 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Repartizarea candidaților înscriși la CONCURSUL JUDEȚEAN pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, din 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Repartizarea candidaților înscriși la Testarea județeană pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat din 30 august 2022 – afișat astăzi, 29 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț! Programarea susținerii probelor practice din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la nivelul judeţului Suceava - afișat astăzi, 28 august 2022

Anunț privind programarea ședinței de repartizare din data 23 august 2022 – afișat astăzi, 22 august 2022

Fișă de înscriere la concursul județean/testarea județeană din data de 30 august 2022

Declarație pe proprie răspundere - concursul județean/testarea județeană din data de 30 august 2022

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere cu punctaj specific, sesiunea 2022

Anunț! Programarea ședinței de repartizare a cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de detașare la cerere prin concurs specific - afișat astăzi, 19 august 2022

Anunț! Reprogramarea ședinței de repartizare pe posturi didactice/ catedre vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din data de 18.08.2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august 2022 – afișat astăzi, 17 august 2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august 2022 – afișat astăzi, 11 august 2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 4 august 2022

Anunț privind programarea ședințelor de repartizare din data de 18 august – afișat astăzi, 4 august 2022

Calendarul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Calendarul testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Anunț – În atenția candidaților înscriși la testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului, sesiunea 2022- afișat astăzi, 2 august 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișată astăzi, 2 august 2022

Programarea ședințelor de repartizare a candidaților, indiferent de statutul acestora, care au obținut note de cel puțin 7 (șapte) la proba scrisă, respectiv la inspecția specială/proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din data de 13 iulie 2022– afișat astăzi, 28 iulie 2022

Programarea ședințelor de repartizare a cadrelor didactice titulare și a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, care se încadrează în prevederile art. 74 alin. (3) lit. b)-f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5578/10.11.2021– afișat astăzi, 28 iulie 2022

Graficul de vizualizare a lucrărilor scrise din cardrul concursului național de ocupare a posturilor didactice, catedrelor declarate vacante/rezervate, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 28 iulie 2022

Rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022– afișat astăzi, 27 iulie 2022

Rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 27 iulie 2022

Rezultatele obținute la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 - afișat astăzi, 19.07.2022

Accesul candidaților în sălile din centrele de concurs la proba scrisă este permis PÂNĂ LA ORA 8.00 - afișat astăzi, 11.07.2022

Anunț privind depunerea contestațiilor la nota obținută la proba scrisă din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 11.07.2022

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 1, organizat la Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 2, organizat la Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava

Formular pentru depunerea contestației - Centrul nr. 3, organizat la Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava

Lista candidaților înscriși la nivelul județului Suceava pentru susținerea probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 11.07.2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA – afișat astăzi, 11 iulie 2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA– afișat astăzi, 11 iulie 2022

Lista candidaților înscrişi pentru susţinerea probei scrise din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, 13 iulie 2022 --- REPARTIZAȚI PE SĂLI la CENTRUL DE CONCURS NR. 3: COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA – afișat astăzi, 11 iulie 2022

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2022/ absolvenților 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 care nu au validat fișele de înscriere în perioada 6-8 iulie 2022 - afișat astăzi 8 iulie 2022

 Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022 organizat la CENTRUL NR. 3: COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUȘAT" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022, organizat la CENTRUL NR. 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Disciplinele de concurs la care se va susține proba scrisă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar din data de 13 iulie 2022 organizat la CENTRUL NR. 1: COLEGIUL TEHNIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" SUCEAVA - afișat astăzi, 4 iulie 2022 

Rezultatele inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice obținute de către candidații înscriși la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 4 iulie 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate - Afișat și reactualizat astăzi, 22.06.2022

Lista candidaților care au solicitat folosirea rezultatele inspecțiilor la clasă în profilul postului și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – afișat astăzi, 24 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022 – reactualizată în data de 24 mai 2022

Lista cu punctajele obținute în urma evaluării dosarelor depuse de către cadrele didactice titulare în vederea participării la etapa de detașare la cerere, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 23.05.2022

Anunt! În atenția tuturor candidaților care au depus dosar de înscriere la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 și care vor susține inspecții speciale la clasă și/sau probe practice angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține inspecția specială la clasă din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista candidaților repartizați în unitățile de învățământ preuniversitar pentru a susține proba practică din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2022, care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate – afișat astăzi, 23 mai 2022

Lista posturilor vacante/rezervate pentru concurs la nivel national - 7 mai 2022

Alocarea posturilor didactice/ catedrelor la centrele de înscriere pentru Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2022 - Afișat astăzi, 05.05.2022

Copertă dosarului de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar – afișat astăzi, 6 mai 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 3: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice – pentru Centrul de înscriere nr. 4: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 1: Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 2: Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 3: Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Declarație pe proprie răspundere candidat înscris/înscrisă la examenul național de definitivare în învățământ în JUDEȚUL SUCEAVA, sesiunea 2022, declar pe propria răspundere că doresc să folosesc rezultatele inspecțiilor la clasă în PROFILUL POSTULUI și la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar din 13 iulie 2022 – pentru Centrul de înscriere nr. 4: Inspectoratul Școlar Județean Suceava – afișat astăzi, 6 mai 2022

Programul de depunere a dosarelor în centrele de înscriere la Concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2022- Afișat astăzi, 05.05.2022

Programul de validare a înscrierii, prin semnătură, de către candidați - Afișat astăzi, 05.05.2022

Anunț! În atenția absolvenților promoției 2022/ absolvenților 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2022- Afișat astăzi, 05.05.2022

Anunț! Afișarea listei tuturor candidaților înscriși pentru susținerea inspecției speciale la clasă/probei practice/orale la unitățile la care au fost repartizați - Afișat astăzi, 05.05.2022

 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE (2022), afișat asăzi 03.05.2022

EXTRAS din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, anexă la ordinul ministrului educaţiei nr. 5578/10.11.2021 - privind ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, anexă la ordinul ministrului educaţiei nr. 5578/10.11.2021 - privind ORGANIZAREA și DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar,  sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

EXTRAS din C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 – 2023 - privind concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAŢIONAL/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022– afișat astăzi, 2 mai 2022

Calculul MEDIEI de DEPARTAJARE – afișat astăzi, 2 mai 2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 5852/20.12.2021 de aprobare a CENTRALIZATORULUI privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru concursul național de definitivare în învățământ 2022– afișat astăzi, 2 mai 2022

SPECIALIZĂRI care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 2 mai 2022 care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 2 mai 2022

M O D E L E DE S U B I E C T E pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2022 – afișat astăzi, 2 mai 2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 12.04.2022

Programarea ședințelor de repartizare a cadrelor didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care participă la etapa de transfer/pretransfer/schimb de posturi/modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei - afișat astăzi, 01.04.2022

Programul pentru depunerea contestațiilor la punctajele acordate cadrele didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar – afișat astăzi, 28.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare, care în perioada 22-25 martie 2022 au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 28.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice cu statut de cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului care, în perioada 22-25 martie 2022, au depus dosar de înscriere pentru participarea la etapa de modificare a repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă conform deciziilor de repartizare pe post/catedră între unitățile de învățământ preuniversitar de la nivelul județului Suceava – afișat astăzi, 28.03.2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 22.03.2022

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar în etapa de pretransfer consimțit, sesiunea 2022 avizate de către Comisia județeană de mobilitate - afișat astăzi, 22 martie 2022

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2021-2022, dar NU ÎNTRUNESC CONDIȚIILE GENERALE ȘI SPECIFICE impuse conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), art. 51-53 și art. 113 alin. (1)-(2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, numită în continuare Metodologie, la termenul prevăzut la pct. I, alin. (6) – afișat astăzi, 21.03.2022

Lista cadrelor didactice pentru care s-a propus modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, începând cu anul școlar 2022-2023, în condițiile art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), art. 51-53 și art. 113 alin. (1)-(2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, aprobată prin OME nr. 5578/10.11.2021, numită în continuare Metodologie, la termenul prevăzut la pct. I, alin. (6) – afișat astăzi, 21.03.2022

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023- afișat astăzi, 14.03.2022

Programarea ședinței de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate parțiale sau totale, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 07.03.2022edinței de repartizare pentru soluționarea cererilor de restrângere de activitate parțiale sau totale, sesiunea 2022 - afișat astăzi, 07.03.2022

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice titulare care intră în reducere de activitate, începând cu 1.09.2022.

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete de la nivelul județului Suceava pentru anul școlar 2022-2023 - afișat astăzi, 21.02.2022

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022 - 2023 – afișat astăzi, 10.02.2022

Ordinul Ministrului Educației nr. 5852/20.12.2021 de aprobare a CENTRALIZATORULUI privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile şi specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru concursul național de definitivare în învățământ 2022 – afișat astăzi, 10.02.2022

M O D E L E DE S U B I E C T E pentru Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar 2022

 

Cerere pentru completarea normei didactice de predare la nivelul inspectoratului școlar – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ (sau la cerere în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2)/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului – afișat astăzi, 10.02.2022

 Cerere de repartizare pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioada viabilității postului, conform prevederilor art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris/modificarea repartizării pe perioada viabilității postului prin schimb de posturi prin consimţământ scris – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2022-2023 pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată care se încadrează în prevederile art. 63 sau art. 87 din Metodologie – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022 – afișat astăzi, 10.02.2022

Calculul mediei de departajare – afișat astăzi, 10.02.2022

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere pentru obţinerea acordului pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2022-2023 – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată– afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 (se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 7,00 (șapte) la concursuri naţionale) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 ( se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursuri naţionale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 care au obţinut cel puţin nota 7,00 (șapte), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci) la concursuri naționale) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021, 2020 sau 2019 (se completează de cadrele didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din 2021, 2020 sau 2019 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), iar ulterior nu au mai participat sau nu au mai obținut note sub 5,00 (cinci), la concursuri naționale.) – afișat astăzi, 10.02.2022

Cerere de încadrare, în anul şcolar 2022-2023, în sistemul de plata cu ora – afișat astăzi, 10.02.2022

Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice titulare, participante la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5.578/2021

 

 Încadrare în sistemul plata cu ora/cumul

  1.  Cerere de încadrare în sistemul PLATA CU ORA/CUMUL pentru anul şcolar 2016-2017

PARTEA 1  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 2  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 3  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 4  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 5  -  CULTURĂ GENERALĂ

PARTEA 6  -  INVĂȚĂMÂNT SPECIAL

PARTEA 7  -  DISCIPLINE TEHNOLOGICE

PARTEA 8  -  INSTRUIRE PRACTICĂ

PARTEA 9  -  PALATE ȘI CLUBURI

PARTEA 10 - PALATE ȘI CLUBURI

Ordin MEN nr. 3384/24.02.2017 - aprobarea Anexelor nr. 1-21 la Centralizator- discipline/module corespunzătoare profilului posturilor din aria curriculara Tehnologii - discipline tehnologice

ANEXELE NR. 1 - 21 TEHNOLOGII - DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Noutăţi M.E.C.

Simularea probelor din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 2022-2023 s-a încheiat astăzi. Urmează simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (27 - 30 martie 2023)

22 Mar 2023 Ultima probă scrisă prevăzută în calendarul simulării Evaluării Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (EN VIII) - an școlar 2022 - 2023 , organizată la nivel național de Ministerul Educaţiei, s-a desfășurat astăzi, 22 martie, la...

()

22.Mar.2023


Informare privind desfășurarea primelor probe din cadrul simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (an școlar 2022 - 2023)

20 Mar 2023 UPDATE / 21.03.2023 : Informare privind desfășurarea probei de Matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a La simularea probei scrise la Matematică, desfășurată marți, 21 martie, au participat,...

()

20.Mar.2023


[Concurs] Burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, respectiv stagii postdoctorale și de cercetare

20 Mar 2023 Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, organizează concurs în vederea acordării burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de...

()

20.Mar.2023


Reuniunea Biroului Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze (CONFEMEN)

16 Mar 2023 Ministerul Educației, în colaborare cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, organizează la București, în perioada 15-17 martie 2023, reuniunea Biroului Conferinței miniștrilor educației din statele...

()

16.Mar.2023


Comunicat de presă comun al miniștrilor Educației din România și Franța

16 Mar 2023 Ministrul Educației al României, Ligia Deca și Ministrul Educației Naționale și Tineretului al Republicii Franceze, Pap Ndiaye, s-au întâlnit, astăzi, 16 martie, la București, cu ocazia ședinței Biroului intersesiunii CONFEMEN și a...

()

16.Mar.2023


Ghidul Solicitantului pentru apelul „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, lansat în consultare publică

13 Mar 2023 Ministerul Educației , în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Construirea și dezvoltarea...

()

13.Mar.2023


Informare de presă

24 Feb 2023 Referitor la situația infrastructurii clădirilor aparținând instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar din România, vă informăm următoarele: Începând de astăzi, 24 februarie, Ministerul Educației va face cunoscută, prin...

()

24.Feb.2023


Lansare platformă educațională Saptamanaverde.edu.ro

24 Feb 2023 Platforma Saptamanaverde.edu.ro a fost lansată astăzi, 24 februarie, de către Ministerul Educației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. De acum, elevii și cadrele didactice au la dispoziție o platformă de resurse educaționale...

()

24.Feb.2023


Informare de presă: lista unităților de învățământ care au în uz câte o clădire încadrată în clasa I de risc seismic

21 Feb 2023 În luna septembrie 2022, în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), 118 clădiri cu destinația învățământ figurau ca fiind încadrate în clasa de risc seismic I. Precizăm că datele sunt introduse la nivelul...

()

21.Feb.2023


Programul național „Microbuze electrice pentru elevi”

16 Feb 2023 Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansează în cadrul Investiției 10 - Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de...

()

16.Feb.2023


 sesizari

 t

 index

 

 

 admitere

Secretariatul General al Guvernului

logo sgg

E-mail

Rețele de resurse educaționale deschise (RED)

retele

Proiect finantat Granturile SEE

logo eea grants glow2

 Erasmus

Anticoruptie

Tu poți face lumină

Consultare publică

consultare publica

 

JOB

anagajam