foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Inspectoratul Școlar Județean Suceava urmărește realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative în şcoli, care să permită tinerilor absolvenţi o mai buna orientare într-o economie şi o societate bazată pe cunoaştere.

ISJ Suceava

Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. Aristotel GRADAȚII DE MERIT 2024

Rezultate finale concurs gradatii merit 2024

Tabel punctaje evaluare dosare gradatii merit 2024

Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2024

Anunț! Numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline/domenii –sesiunea 2024Anunț! Numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline/domenii –sesiunea 2024

Fise de autoevaluare gradatii de merit personal didactic_conducere indrumare si control 2024

Rapoarte de activitate gradatii de merit personal didactic_conducere indrumare si control 2024

Procedură operaţională privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, sesiunea 2024

 

 GRADAȚII DE MERIT 2023

Rezultate finale concurs gradatii de merit 2023

Tabel punctaje evaluare dosare gradatii merit 2023

Procedură operaţională privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, sesiunea 2023

Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar, sesiunea 2023

Anunț! Numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline/domenii –sesiunea 2023

Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2023

Fise de autoevaluare gradatii de merit personal didactic_conducere indrumare si control 2023

Fise de autoevaluare gradatii de merit personal didactic auxiliar 2023

Rapoarte de activitate gradatii de merit personal didactic auxiliar 2023

Rapoarte de activitate gradatii de merit personal didactic_conducere indrumare si control 2023

 

 

 

 

Noutăţi M.E.C.

Feed not found!

 sesizari

 t

 index

 

 

 admitere

Secretariatul General al Guvernului

logo sgg

E-mail

Rețele de resurse educaționale deschise (RED)

retele

Proiect finantat Granturile SEE

logo eea grants glow2

 Erasmus

Anticoruptie

Tu poți face lumină

Consultare publică

consultare publica