GRADAȚII DE MERIT 2022

 

ISJ Suceava-Rezultate finale concurs gradații merit 2022

ISJ Suceava-Tabel punctaje evaluare dosare gradatii merit 2022

Erată Fișă și raport _personal de conducere, îndrumare și control, sesiunea 2022

Model cerere persoane care în prezent nu mai îndeplinesc funcția de inspector/director

Anunț! Numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline/domenii –sesiunea 2022

Raport de activitate_personal de conducere, îndrumare și control 2022

Fise de autoevaluare si Rapoarte de activitate personal didactic auxiliar_2022

Fise de autoevaluare si Rapoarte de activitate personal didactic _conducere indrumare si control_2022

Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar, sesiunea 2022 privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar, sesiunea 2022

Procedură operaţională privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, sesiunea 2022

Metodologie_gradatie_merit _2022