Acte de studii

Program autentificare acte de studii

Echivalare a studiilor efectuate în străinătate și în România

Vizarea actelor de studii din învățământul preuniversitar

Lista cu unitățile școlare care organizează și desfăşoară activităţi de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, conform Registrului special al Agenției Române de Asigurare a calităţii în Învățământul Preuniversitar

Informații referitoare la învățarea limbii române