Scoli Europene

2019

Calendarul de organizare și desfășurare a Concursului

Lista posturilor didactice din sistemul Școlilor Europene pentru care se organizează concurs, în perioada prevăzută de Calendar, precum și lista instituțiilor care certifică nivelul de competență lingvistică al candidaților

Bibliografia de concurs

Metodologia de selecţie a personalului din România pentru posturile didactice din cadrul sistemul Școlilor Europene, aprobată OMEN nr. 3475/23.03.2018

2018

Ordinul MEN nr. 3475/23.03.2018 privind aprobarea Metodologiei de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene

Metodologia de selecție a personalului din România pentru posturi didactice din cadrul sistemului Școlilor Europene

Calendarul de organizare și desfășurare a concursului de selecție

Lista posturilor didactice din sistemul școlilor europene pentru care se organizează concurs  - nivel învățământ secundar

Bibliografie de concurs