Învățământ particular și alternative educaționale

 

Rețeaua învăţământului particular acreditat / autorizat din județul Suceava în anul școlar 2019 / 2020