Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor

    Contestaţiile se depun în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 16.30 şi în data de 23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 12.00. Contestația la proba de interviu, redactată conform modelului din Anexa 1 se depune la registratura inspectoratului şcolar.

  • Candidații vor fi informați că:
  • nu pot contesta decât proba de interviu;
  • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;
  • trebuie să depună câte o contestație separată pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să contestă punctajul obținut la proba de interviu;
  • nu pot contesta punctajul obținut de alţi candidaţi

Descarca Cerere contestatii