Concurs inspectori scolari

Lista posturilor vacante

Fisa de post cadru

Tematica si bibliografia de concurs

Perioada de înscriere la concurs

Metodologia de concurs

Lista documentelor de inscriere la concurs

Lista candidaților ale căror dosare au fost validate în vederea participării la Concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar, sesiunea 2017

Graficul desfășurării probelor pentru Concursul de ocupare a funcției de inspector școlar, sesiunea 2017

 Lista rezultatelor obținute de candidati la concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar la probelor de evaluare CV si proba scrisa

Lista rezultatelor obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de inspectori școlari organizat în data de 10.05.2017

Lista rezultatelor obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de inspectori școlari organizat în data de 11.05.2017

Lista rezultatelor obținute de candidați la concursul de ocupare a funcțiilor de inspectori școlari organizat în data de 12.05.2017