foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Inspectoratul Școlar Județean Suceava urmărește realizarea politicilor şi programelor de dezvoltare ale învăţământului preuniversitar în profil teritorial, asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional favorabil creşterii calităţii serviciilor educative în şcoli, care să permită tinerilor absolvenţi o mai buna orientare într-o economie şi o societate bazată pe cunoaştere.

ISJ Suceava

Rădăcinile educaţiei sunt amare, dar fructul este dulce. Aristotel

Joi, 27.04.2017, la sediul ISJ Suceava, se susţine examenul de promovare în gradul următor de salarizare pentru posturile de consilier I şi  consilier juridic II.

Examenul constă în susţinerea unei lucrări scrise.
Tematica şi bibliografie se obţin de la Serviciul personal al ISJ Suceava

Language

 

 

 

 admitere

E-mail

Proiect finantat Granturile SEE

 Erasmus

Anticoruptie